Доц. д-р Дарко Лазаров од Економски факултет при УГД ја доби престижната награда за најдобар млад макроекономист за 2017 година што Народна банка на Република Македонија (НБРМ) ја доделува за најдобар истражувачки труд од областа на макроекономија, банкарство и банкарски системи.

Оваа награда НБРМ ја доделува со цел поттикнување и промовирање на научноистражувачката работа во земјава во областа на економската наука и истата се доделува преку оценка на комисија составена од истакнати членови на НБРМ и членови на Советот на НБРМ.

Насловот на трудот со кој д-р Дарко Лазаров ја доби наградата  е „Дали финансискиот сектор е ограничувачки фактор на економскиот раст: Случајот за Македонија?“.  Целта на трудот е да одговори на прашањето дали банкарскиот сектор и пазарот на пари го ограничуваат економскиот раст во РМ преку примена на современа економетриска методологија и квантитативен пристап базиран на приспособен модел на раст. Добиените резултати од истражувањето водат до изведување на научнофундирани заклучоци кои можат да бидат корисна основа за креаторите на економските политики во насока на забрзување на растот на македонската економија преку подобрување на ефикасноста на финансискиот сектор.

Технички секретар

Габриела Андова
Тел: +389 32 550 330
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А
Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Студентски прашања

Штип
Александар Толев
Телефон: +389  32 550 251
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
Антонио Талевски
Телефон: +389  32 550 066    
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Струмица
Аница Удовалиева
Телефон: +389  32 550 250
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Скопје
Цветанка Матракоска
Телефон: +389  32 550 129
E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Секретар

Игор Ефтимов

Тел: +389 32 550 337

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.